Uitkomst Gemeenteraadsverkiezing 2022 in Heemstede

Op 14, 15 en 16 maart zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraden gehouden. Ook in Heemstede konden alle inwoners van 18 jaar en ouder naar de stembus. In Nederland is het niet verplicht om te gaan stemmen, dus er zijn ook mensen die niet gaan stemmen. In Heemstede heeft ruim 63% gebruik gemaakt van dit recht. Dat is iets minder dan de 65,6% in 2018 maar wel veel meer dan het gemiddelde in Nederland. Omdat in de grote steden minder dan de helft van de mensen niet is gaan stemmen, lag het gemiddelde in Nederland op ongeveer 50%. Dat is jammer omdat de stem van de mensen die thuis zijn gebleven, verloren zijn gegaan en zij dus geen invloed hebben op het beleid in de gemeenten.

In Heemstede deden 7 partijen mee aan de verkiezingen en één van die partijen (SamenSterkHeemstede) kreeg niet voldoende stemmen voor een zetel in de gemeenteraad. De andere zes partijen zaten ook sinds 2018 in de gemeenteraad. Heemsteeds Burger Belang (HBB), Groen Links en de Partij van de Arbeid leverden toen ieder een wethouder en vormden dus het College. Bij de verkiezingen verloor HBB twee zetels (tot 5), terwijl de PvdA er één won (tot 2) en Groen Links gelijk bleef (op 3). Daardoor kwamen deze drie partijen samen op 10 zetels en dat is een zetel te weinig voor de meerderheid (in een gemeenteraad van 21 zetels). De oppositie van VVD, D’66 en CDA won gezamenlijk één zetel (door winst van D’66) en heeft gezamenlijk een meerderheid van 11 zetels. Het is daarom afwachten hoe de onderhandelingen voor een nieuw college gaan verlopen. Hoewel HBB en VVD evenveel zetels hebben, heeft de VVD wat meer stemmen gekregen en zal deze partij het initiatief bij de onderhandelingen nemen. En dan ligt het er maar aan of er met andere partijen voldoende overeenstemming kan worden bereikt over een collegeprogramma.

Uitslag in zetels

2018                    2022

HBB                                                   7                          5

VVD                                                   5                          5

D’66                                                  3                          4

Groen Links                                     3                          3

CDA                                                   2                          2

PvdA                                                 1                          2