እንቓዕ ብደሓን መጻእኩም ናብ ሀምስተደ.

 እዚ ወብሳይት “Welkom in Heemstede” ኣብ ሀምስተደ ንዝነብሩ መንበሪ ፍቃድ ዝረኸቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዝተበገሰ ኢዩ።እዚ መድረኽ(Platform)  ብኣዝዮም ሕጉሳት ዝኾኑ ናይ ቮለንታሪ ዝሕጉዙ ዝቆመ መድረኽ ኢዩ።ኣብዚ ወብሳይት ስእልታት ፡ናይ ኣኼባ ሪፖርት፡ምኽሪ፡ማሕበራዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ኮንታክት ፎርሙለር (Contactformulier) ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ።በዚ ገርካ ድማ ምስቲ መድረኽ(Platform) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።እንተደኣ እዚ ናትና ሓበሬታ ወይ መልእኽቲ ክመጸኩም ትደልዩ ኮንኩም ባዕልኹም ኣብቲ “Contact” ዝብል ኣብ ትሕቲ ” ብዛዕባ እዚ መድረኽ ወይ ፕላት ፎርምዝብል ኣመልክቱ።
እዋናዊ ሓበሬታ ኣብዚ  “ዜናዝብል ክተረኽብዎ ኢኹም።