23 ሚያዝያ 

እንደገና ተፈቒዱሉ!! ንሓያሎ ዓመታት ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ሰባት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ዕምባባታት ዝግበር ሰልፊ ንምርኣይ ናብ ነዘርላንድስ ይመጹ ነበሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ናብ Keukenhof  ምብጻሕ  ይካየድ ።
ንሓረስቶት እቲ bollen  ልዕሊ ዅሉ ዘገድስ  ኢዩ ። ብዙሕ ዘየገድስ ዝመስል እኳ እንተ ዀነ እቲ ዕምባባታት ግና ብእተወሰነ መዳይ ኣቐዲምካ እተሓስበ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ዚ እቲ ዕምባባታት ካብቲ bollen ክእለ ስለ ዘለዎ ብኡንብኡ ከም ዝድርብዮ ዘይኰነስ ዝኸውንስ ኣብ ሰልፊ ከም ዝጥቀመሉ ኢዩ ዝኸውን። ድሕሪ ሓጺር እዋን ኵሉ እቲ ሕብሪ ዕንበባታት  ኻብቲ ግራውቲ ክጠፍእ  እዩ። ብሽክለታ ምዝዋር ወይ ኣብ ግራት bollen ብእግርኻ ምኻድ  ባህ ይበልካ!!!
ኣብ ሀምስተደ ምንባር ባህ ዜብል እኳ እንተ ዀነ ኣብ ርእሲ እቲ ኻልእ ብዙሕ ነገራት ነዚ በዓል ዚበዓዕል ሰልፊ ንምርኣይ ካብ ቤትካ ናብ ሓደ ቦታ ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ።
ኣብዚ ግዜና ብሀምስተደ ኣቢልካ እትወስድ መገዲ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።
ሰንበት ኣብ ሃርለም ምሉእ መዓልቲ ኽትርኢ ትኽእል ኢኻ። እተን ማካይን ናይ ምርኢት  እውን ኣለዋ ። ኣብ ርእሲ ምርኣየይ እውን…… ሽታ ኣይትረስዑ!

Herenweg – Prinsenlaan
19.40
 Ingang Groenendaal – MUZIEK INTREDE
19.57
 Stoplicht Rijnlaan
20.06
Herenweg – Van Merlenlaan
20.13
Van Merlenlaan – Raadhuisstraat
20.26
Binnenweg – Zandvaartkade (centrum)
20.34
 Julianalaan
20.40
 Spaarnezichtlaan
20.44
 Binnenweg – Lanckhorstlaan
20.49
 Lanckhorstlaan – Herenweg (N208)
20.56