ዘሕዝን ዜና ካብ ሀምስተደ

ሓሙስ 6 ጥሪ ካብ ሀምስተደ እተላእከ ዘሕዝን ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሳም ሆፍትማን ዚበሃል ኣብ ኦቨርቨን ዚነብር ወዲ 17 ዓመት ቈልዓ ኸም ዝጠፍአ ዚገልጽ መልእኽቲ ተሰምዐ። ሳም ረቡዕ 5 ጥሪ ድሕሪ እቲ ኣብ ሀምስተድ ምስ ኣዕሩኹ እተገብረ ድግስ ናብ ቤቱ ኣይተመልሰን ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዛዕባ ምጥፋኡ ዚገልጽ መልእኽቲ ብዙሕ ተዘርግሐ፣ ኣዲኡን ሓዉን ከኣ ንዅሎም ሰባት ነቲ መልእኽቲ ተጠቒሞም ንሳም ክተሓባበርዎም ሓተትዎም። ኣዕሩኹ ኸም ዝገለጽዎ ሳም ካብቲ ኣብ መደበር ባቡር ሀምስተደ-ኣርደንሃውት ዚርከብ ቤት ኣስታት 00 ፡40 ናብ ቤቱ እኳ እንተ ኸደ ኣብኡ ግን ኣይበጽሐን። ሓሙስ 6 ጥሪ ድሕሪ ምጥፋኡ ኣብ ዝነበረት መዓልቲ ፖሊስን ፈተውቱን ኣዕርኽቱን ኣብቲ ኸባቢ ዚነብሩ ተቐማጦን ወለንተኛታትን ንሳም ኣናደይዎ።
ዓርቢ 7 ጥሪ ኣብ ላድሰቫርት ብፖሊስ ሬሳ ተረኽበ ። ድሕርዚ እቲ ዘሕዝን ግን ብዛዕባ እቲ ዝጠፍአ ሳም ኢዩ ዝብል ልቢ ዝሰብር ወረ ተሰምዐ። እቲ ብፖሊስ እተገብረ መርመራ ሳም በታ ምሸት እቲኣ ብጥቓ ላድሰቫርት ብብሽክለታ ከም እተጓዕዘ እሞ ኣብ ማይ ከም እተሃርመ እሞ ብሓደጋ ከም ዝጠሓለ ይሕብር። ሞት ሳም ኣብ ነዘርላንድስ ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታን ሬሳኡን ብዙሕ ክሳራ ኣምጺኡ ኢዩ። ኣብ ላድሰቫርት ኣብቲ ጥቃ እቲ ሳም ዝጠሓለሉ ዕምባባታት ነበረ። ሓደ ኣብ ጥቓ ሊድሰቫርት ዚነብር ሰብ እውን ነቲ መገዲ ድሕንነት ምእንቲ ኺህልዋ ኣብ ጐድኒ ላይድሰቫርት ነዊሕ ሓጹር ኪገብር ጥርዓኑ ኣቅሪቡ ። እዚ ጥርዓን እዚ  ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 25,000  ተፈሪሙሉ ኣሎ ። ዝሓለፈ ረቡዕ ንመዘከርታ ሳም ናይ ዝኽሪ ዙረት ተገብረ ። ብኣማእታት ዚቝጸሩ ሰባት ብእግሮም ይኸዱ ነበሩ ። ከም ፕላት ፎርም(Platform) መጠን ስድራ ቤትን ፈተውትን ኵሎም እቶም ንሳም ዜፍቅርዎ ሰባትን ብርታዐ ኺረኽቡ ንምነ ።እቲ
ጥርዓኖም ክሳዕ ሕጂ ንጡፍ እዩ ኣብዚ ዚስዕብ ሊንክ ብምጥዋቕ ድማ ኪፍርም ይኽእል እዩ ፦ https://bit.ly/33ELvMB ።