ዓመታዊ ዕዳጋ ሀምስተደ  ሰንበት 29 ነሓሰ  ኢዩ።

ዓመታዊ ዕዳጋ ሀምስተደ ሰንበት 29 ነሓሰ ከም እንደገና ክካየድ ኢዩ። እቲ ዕዳጋ ኣብ Binnenweg ከምኡውን ኣብ  Raadhuisstraat ካብ ሰዓት 11፡00 ቅ.ቀ ክሳብ  5  ድ.ቀ ክካየድ ኢዩ ኣብዚ ድማ ሸቃጦ ካብ ማእከል ሀምስተደ ከምኡ ውን ነጋዶ ካብ ካልእ ቦታ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ጽቡቅ ነገራት ብርትዓዊ ዋጋ ከምኡውን ምቁር ዝብላዕን ዝስተን ሒዞም ይውዕሉ።
 እዚ ዕዳጋ ኣዝዩ ጽዑቁን ከምኡውን ምስ ሰባት ትላለየሉ ባታ ኢዩ።ኩሎም እዳ ሻሂታት ኩፉታት ኢዮም።ኣብ ሀምስተደ ብዙሓት እንዳ ሻሂታት ኣሎ።ንዓበይቲ ይኹን ንመንእሰያት ዝኸውን መዘናግዒ ኣለዎ። ንኣብነት ‘de Silent Disco area’
እዚ እንታይ መለት ኢዩ? ርኣዮ………  ኣብዚ ሓደ  ቦርሳ ናይ ኣስበዛ መግበሪ ይወሃበካ ኢዩ። ኣብዚ ሙዚቃን ከምኡውን ፎቶግራፋትን ብ Mario Kart photobooth ዝተዳለወ ኣሎ።ቆልዑ ድማ ኣብዚ ገጾም ሕብሪ ይለኽዩዎ ከምኡውን kindercocktails ካብ COCO LOCO ይሰርሑ።
ሕግታት ኮሮና ብዝተማልአ መንገዲ ይካየድ።እቶም ኣብዚ ዝስርሑ ደዃኩ ድማ ርሕቀቶም ዝሓለው ኢዮም ዝኾኑ።በጻሕቲ ድማ ሓደን ፈረቃን መትሮ ርሕቀት ክህልዎም ይሕተቱ።
ደኳኩን ናይ ሀምስተደ ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ብጽቡቅ ስጉምቲ ኢዮም ዘሕልፍዎ ሎሚ ዓመት ውን ከምኡ ከምዝኸውን ኣይንጠራጠርን።