ኣብ Binnenweg  ነንባዕልና ክንተሓላሎ ኣለና

 
ኣብዚ ሰሙን እዚ  ኣብ  ትሕቲ  motto  ዝብል ጭርሖ  ኣብ Binnenweg ሓደ ካምፐይን ክጅምር ኢዩ። ኣብዚ ድማ ንኹሎም ሰብ መካይ ብዓቢይ ታበላታት  ወይ ባነራት ብምስቃል ንበጻሕቲ ክጥንቐቑሎም ከምዘሎዎም ክግበር ኢዩ።
 ኣብዚ ናይ ዕዳጋ ወይ ናይ ደዃኹን ቦታ  ሰብ መካይን፣ሰብ ሳይክልን ከምኡ ውን ኣጋር  ብሓባር ነቲ ጽርግያ ክጥቀምሉ ኢዮም። እዚ ማለት ድማ ነቶም ትሑት ናይ ጽርግያ ምጥቃም ተኽእሎ ዘለዎም ከም ሰብ ሳይክል፡ኣጋር ወይ ድማ ስንኩላት ክንጥንቀቀሎም ኣለና።
እዚ Binnenweg ናይ ዕዳጋን ናይ መንበሪ ቦታን ሰለዝኾነ እቶም ኣብዚ ዕዳጋ ዝገብሩን እቶም ኣብዚ ዝነብሩን ብውሑስ መንገዲ ክንቀሳቀሱ ኣለዎም። ኣብዚ ድማ እቲ ብየማን ዘሎ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ኣለዎ ዋላ ውን ሳይክል ከምኡ።
ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና Binnenweg  ናይ ኩሉ ሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባእ።ሰለዚ ኣብዚ ብናህሪ ኣይትዘውሩ ነቶም ኣዝዮም ተጠቃዕቲ ተጠቀምቲ ጽርግያ ድማ ቦታ ሃብዎም።