ኣሰልጠንቲ ብሽክለታን ብሽክለታን ደለዩ ኣለና!

ኣሰልጠንቲ ብሽክለታን ብሽክለታን ደለዩ ኣለና!


ኢ-ባይክ  ብሽክለታ ዓዲግካያ ዲኻ? እታ ኣረጊት ብሽክለታኸ ገና ኣብ ጋራጅ ዲያ ዘላ?

ነቶም  ስደተኛታት መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ነበርቲ ሀምስተደ  ብምሃብ ከተሑጕሶም ትኽእል ኢኻ ። ትምህርቲ ብሽክልታ ንብስኻ ንምኻልን ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦእታ ኢዩ።  ሕጽረት ክእለት ብሽክለታ ንዘለዎ ክለብ ትምህርቲ ብሽክለታ ኣሎ። ተዓጻፊት ብሽክለታ ምዕጣቅ ዝስተኻኸል ቍመት ስለ ዘለዎ ምሹእ ኢዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ቈልዑን ብሽክለታታት እውን ጠቓሚ ኢዩ ።  ብተወሳኺውን ነቶም ብሽክለታ ምዝዋር ንኽምህሩ ክሕግዙ  ዝደልዩ ሰባት ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ። ቅድሚ ሕጂ ብሽክልታ ምዝዋር ምምሃር ኣይነበረን።ብሽክለታ ምዝዋር ብትዕግስቲ ምዝንጋዕ ከምኡውን ኣብ ሰሙን ካብ 1 ክሳዕ 2 ግዜ 30-60 ደቒቕ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብሓጺሩ ነቶም ሓደስቲ ብጾትና ብሽክለታ ንኺጐዓዙ ንሓግዞምን ትራፊክ ብደሓን ንኽጓዓዙ ንሓግዞምን ።


ሓበሬታ ንምርካብ ፦   Welkom Heemstede, Platform voor Integratie

Pim van Wonderen, pimvanwonderen@hotmail.com.