ናይ ክረምቲ(ሳመር) ጅግና/ህቡብ

ናይ ክረምቲ(ሳመር) ጅግና/ህቡብ

ንሰባት ጅግና/ህቡብ ዘብሎም እንታይ ኢዩ? እንታይ ዓይነት ፍሉይ ሓይሊ ኣለካ? ኣብ’ቲ ናትካ ጎድና ዝነብር ጅግና/ህቡብ ኣሎ ዶ? ኣብዚ ናይ ክረምቲ(ሳመር) ክላስ ብሓበር ኮይና ሃድን ጅግና ክንገብር ኢና።ኩላትና ኮይና ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኮነን ህቡብ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና።ንኣብነት ናይ ካርቶን ስእሊ፡ኣዝዩ ጽቡቅ ዝኾነ ቆቢዕ ከምኡ ውን ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ መግቢ ከነዳሉ ኢና ብሓባር ድማ ክንበልዕ ኢና። ቀልጢፍኩም ኣመልክቱ!

መዓስ፡  22,23,29,30 ሓምለት 2021

ግዜ  ፡  10፡00-14፡00 ኡኡር

መን ፡   ቆልዑ ካብ 5 ይ ክሳብ 8 ይ ክፍሊ 

ኣበይ ፡   Luifel, Herenweg 96, Heemstede 

ዋጋ  ፡ 5 ኢሮ ምሳሕ ዘጣቃለለ