ስካውቲክ  WABO ሀምስተደ

 እዚ ስካውቲክ WABO ሀምስተደ ንጡፉን ደስ ዘብልን ከምኡ ውን ጽኑዕ ናይ ጉጅለ ኣዋልድ ኣብ ጫካ ናይ ግሩንነንዳልሰ(Groenendaalse) ይካየድ።እዚ ክሳብ ሕጂ 75 ዓመት ገይሩ ኣሎ።
ኣብ ስካውቲክ እንታይ ኢኻ ትገብር? ኣብዚ ደስ ዘብልን ኣዘናግዒ ንጥፈታት ይካየድ፣ ገለ ካብኣቶም ንጥፈታት ድማ  ኣደላላይ ፡ ስነ-ጥበብ ፡ ኣብ ደገ ሓዊ ወሊዕኻ ምዝንጋዕ።
 ስካውቲን እንታይ ማለት ኢዩ? እዚ እቲ ዝዓበየ ናይ መንእሰያት ማሕበር ኣብ ነዘርላንድ ኢዩ።እንተ ደኣ ናይዚ  ማሕበር ኣባል ኮይንካ ነፍሲ ወኸፍ ሰሙን ነንሕድሕድካ ትራኸብ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ ውን ናብ ካምፕ ትኸይድ ኢኻ ከምኡ ውን እንተ ደኣ ዓቢ ኮይንካ ናይ ዓለም ለኻዊ ንጥፈታት ትገብር ኢኻ። ኣብዚ ኣባል እንተኾንካ ብዙሕ ናይ ምስታፍ ዕድል ኣለኻ። ኣብ ዓለም ምሉእ ኣስታት 50 ሚልዮን ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ እስካውት ኣለው። ንግስቲ ማክሲማ ድማ ኣብ ነዘርላንድ ናይዚ ማሕበር  ቀንዲ ተጸዋዒት ወይ ደገፍ ትህብ  ኢያ።
ኣብ ክሊ ዕድመ 7 ክሳብ 10 ዓመት ዘለው de Welpen ይበሃሉ።ኣብ ክሊ ዕደመ 10 ክሳብ 14 እንተ ኾንካ Scouts ይበሃሉ። ካብ ልዕሊ 14 ዓመት እንተ ኾንካ ድማ ካልእ ጉጅለ ኣሎ።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ተኸተል።
እዚ ክለብሃውስ(clubhuis) ናይ ገዛእ ርእሱ ኣድራሻ የብሉን። ኣብ de Ritsema Boskade ኣብ ቁጽሪ 11  ሓንቲ ንእሽቶይ ቢንቶ ኣላ፣ ነታ ቢንቶ ምስ ሰገርካያ ንጸጋምካ ሸነኽ ትኸይድ ኣብኡ እታ ክለብሃውስ ትረኽባ።
ኣባል ከይኮንካ ውን ንብዙሕ ግዜ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።