ስትራይከልስተን

  ስትራይከስተን, መሰረቱ ‘Stolpersteine’, ኢዩ ዝብል።ብሓደ ጀርመናዊ ስነ-ጥበበኛ Gunter Demnig ዝበሃል ኢዩ ተጀሚሩ። እዚ እምኒ ናይ ኩቢክ ቅርጺ ዘለዎ ኮይኑ ኣብልዕሊኡ ናይ ኣስራዚ ዝተወቀረ ኢዩ። እዞም እምንታት ኣብቲ ማርሻፐዲ ኣብቲ ኣይሁድ ዝተሰጎጉሉ ወይ ዝመቱሉ  ኣብ ቅድሚ ገዛውቲ ኢዩ ዝርከብ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክሳብ 70,000 ዝኾኑ  ዝተወቅረ እምንታት ኣሎ(ስትራይከስተን)
 ኣብ ሀምስተደ ውን 2 ዝተወቅረ እምኒ (ስትራይከስተን) ንመዘከርታ mevrouw Johanne Hedwig van Straaten ከምኡ ንሓፍታ  Marie Mathilde van Straaten ኣሎ። ክልቲኤል ኣብ ናይ ጀርመን ቤት-ማእሰርቲ ካምፕ ኢየን ሞይተን። እዚ ክውን ክኸውን ጓል-ጓላ ን mevrouw Johanne Hedwig van Straaten ኢያ ተበግሶ ወሲዳ። ንዓኣ ዓባያ ካብ 1937 ክሳብ ቀዳሞት ዓመታት  ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ  Binnenweg ቁጽሪ 91 ናይ መጽሓፍቲ ዱኳን ነይሩዎ። እቲ ዝተወቅረ እምኒ ድማ ኣብኡ ኢዩ ዘሎ።