መዓልቲ ሓበሬታ ብ Wij Heemstede

 ሓዱሽ ወቅቲ ናይ Wij Heemstede ረቡዕ 12 መስከርም  ክጅምር ኢዩ።እቲ ወቅቲ እቲ ብናይ ሓበሬታ መዓልቲ ኢዩ ክጅምር።ኣብዚ መዓልቲ’ዚ ድማ ናይ ‘ዕዳጋ ኮርስ ወይ ትምህርቲ’ ኣሎ።  ኣብዚ ድማ ናይቲ ንጥፈታት  ሓበሬታ ዝሓዘ ባንኮታት ናይ Wij Heemstede ኣሎ ።እቶም መምሃራን ናይቲ ኮርስስ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ነቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ቅሩባት ኢዮም።ኣብዚ ንመእሰያት፡ ንዓበይቲ ከምኡ ድማ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝኸውን ትምህርቲ ኣሎ።ከምኡ ውን እሽተይ ምርኢት ካብ ስርሓት ናይ ዓሚ ተመሃሮ ኣሎ። ትሕዝቶ እቲ ኮርሳት ንምልላይ ውን ሓጸርቲ ወርክሾባት ኣሎ ።ናይዚ ሓዱሽ ወቅቲ ሓጺር ሓበሬታ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ይቀርብ።ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Wij Heemstede.nl ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።ካብ ሰዓት 14.00 ክሳብ 17.00 ኣብ  De Luifel aan de Herenweg 96 ብድሓን ምጹ።