መካነ – እንስሳታት  ቆልዑ ሞለንቸ( Molentje) 70 ዓመት ገይራ!

 

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ- እንስሳታት መበል 70 ዓመት ብምግባሩ ኣዝዩ ፍሉይ ኢዩ። እዚ ሞለንቸ( Molentje) ካብ ናይ ቆልዑ መካነ – እንስሳታት ኣብ ነዘርላንድ እቲ ዝጠንተወ ኢዩ።እዚ ኢዩ ድማ በዓል ክትገብረሉ ዝሓተካ ወይ ዝግድደካ። እዚ መሬት ድማ ካብ 1913 ኣትሒዙ ኣብ  ትሕቲ ዋንነት ምምሕዳር ኢዩ። ኣብ 1951 ድማ እዚ  ናይ ሕርሻ ቦታ ተሃኒጹ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ቆልዑ መካነ እንስሳታት  ኮይና። ድሕሪ ግዜ ድማ ኣብዚ  ብዙሓት ዓሌታት እንስሳታት ክነብሩ ጀሚሮም ማለት ከብቲ ፡ሓሰማ ፡ ጠለበዱ ከምኡ ውን ኣጣል ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ውን ጊሐ ፡ ላማስ(Lama’s)፡ካንጋሩ ከምኡውን  ዕስለ ንህቢ ። ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ 2010 ዝነበረ ባርዕ ሓዊ እቲ ቆፎ ናይ ‘ቲ ዕስለ ንህቢ ተቓጺሉ። ቀዳም 26 ሰነ ድማ እቲ በዓል ዝካየደሉ ኢዩ። ኩሉኹም ብደሓን ምጹ!! ንበጻሕቲ ድማ ቡን ፡ሻሂ፡ከምኡ ውን ሊሞናደ ምስ ምቁር ዝብላዕ ነገር ኣሎ ከምኡውን ሰዓት 14 ፡00 ናይ ምሳሕ ግብጃ ኣሎ።ቆልዑ ድማ ሕብሪ ዝሕበር ባንዴራ ዘለዎ ወረቀት ሕብሪ  ብምግባር ኣብቲ ናይ መካነ እንስሳታት ይሰቅልዎ ። ኣዚዩ ድማ ምዕሩግ በዓል ኮይኑ ይውዕል።

እዚ ናይ ቆልዑ መካነ -እንስሳታት  ኣብ ጫካታት ግሩነንዳል ጥቃ እቲ መጻወቲ ቦታ ኣብ Burgemeester van Rappardlaan 1 ይርከብ