Platform neemt afscheid van een paar leden

Tijdens onze laatste vergadering heeft het Platform (Welkom Heemstede, Platform voor Integratie) afscheid genomen van vier leden.

Ellen Bannink, Ingrid van de Kasteele, Liesbeth Mulder en Pim van Wonderen hebben om verschillende redenen besloten om te stoppen met hun bijdragen aan het Platform.

Ellen heeft in de afgelopen 6 jaar veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de website en het onderhouden daarvan.

Daarnaast heeft zij samen met Ingrid een belangrijke rol vervuld bij het participatietraject en (het behalen van) de participatieverklaring. Daarnaast heeft ze enthousiast meegedaan met allerlei activiteiten die door het Platform zijn georganiseerd.

 

Dat laatste geldt zeker ook voor Ingrid, die bovendien het Platform regelmatig aanspoorde tot meer activiteit. Zij kende ongetwijfeld de meeste statushouders persoonlijk en heeft veel als taalcoach gewerkt. Daar heeft ze zelfs een boek over geschreven: “De andere kant”. Ook Ingrid heeft een belangrijke rol vervuld bij het participatietraject en (het behalen van) de participatieverklaring.

Liesbeth is “pas” 3 jaar lid van het Platform, maar heeft haar sporen nagelaten. Ze was een van de drijvende krachten achter de Taalsoos op Plein1, samen overigens met onder andere Ellen en Ingrid. Ze was altijd bereid om extra taken op zich te nemen, zoals het notuleren van de vergaderingen en ontwikkelen van een Missie en Visie voor het Platform.

 

En last but not least Pim, die weliswaar voor de gemeente werkt maar het – als inwoner van Heemstede – belangrijk vond lid te zijn van het Platform. Daarnaast is Pim beroemd in Heemstede als fietscoach van statushouders. Een hele praktische bijdrage, maar o zo belangrijk.

Ellen, Ingrid, Liesbeth en Pim hebben alle vier hu eigen redenen gehad om het Platform te verlaten, maar ze zullen zich met statushouders blijven bezighouden, als het niet in Heemstede is dan wel in Voorschoten, zoals Liesbeth. Alle vier: heel veel dank voor alles wat jullie hebben gedaan. En veel succes in de toekomst!

En het Platform? Het Platform zal een nieuwe plek vinden binnen WIJ Heemstede. We hopen daar effectiever te zijn om statushouders een extra steuntje te geven bij het zich thuis voelen in Heemstede.