4 en 5 mei

De vlaggen zijn net opgeruimd na het feest van koningsdag, maar 4 mei komen ze weer tevoorschijn. Dan hangen ze ‘halfstok’. Dat is het teken van rouw. Het is officieel de dag dat in Nederland de slachtoffers van de tweede wereldoorlog (1940 tot 1945) worden herdacht. Maar meer en meer is het een dag om oorlogsslachtoffers in het algemeen te herdenken. En helaas zijn dat er heel veel wereldwijd. Oorlogen die veel langer duren dan vijf jaar……  In bijna elke gemeente is er een plek waar dit herdacht wordt. Om 20.00 uur ’s avonds. Heel Nederland is dan twee minuten stil. In Heemstede gebeurt dit aan de Vrijheidsdreef (duidelijk waarom die zo heet, nietwaar?) Eigenlijk zijn er twee monumenten. Achter het beeld van de vrouw die haar geboeide handen losmaakt, is een speciaal plekje voor de Joodse slachtoffers. Je kunt de herdenking daar bijwonen en jouw gedachten, aan wie je dan denkt , zijn VRIJ. Ook indrukwekkend is de herdenking op de Dam in Amsterdam. Dat is ook te volgen op de televisie.
En dan gaat 5 mei de vlag weer ‘in top’. Dan vieren we de bevrijding na die vijf jaar oorlog. Een dag die in veel landen nog niet is aangebroken. Als je van popmuziek houdt (en oordopjes hebt) is het een idee naar ‘Bevrijdingspop’ te gaan. In de Haarlemmerhout. Gratis. Waar dat is? Dat hoor je al van verre…….

Koningsdag 2022

Geen verjaardag wordt zo uitbundig gevierd als die van koning Willem Alexander. Bijna iedereen heeft een vrije dag en hoe je ook over het koningshuis denkt, een vrije dag wil iedereen wel….  En ook dat feest kan dit jaar weer doorgaan!
Onderstaande link laat het programma in Heemstede zien.
De koning viert elk jaar in een andere stad zijn verjaardag. Dit jaar in Maastricht. Dat kun je op de televisie zien. Maar vooral de vrijmarkt is beroemd. In elk dorp en elke stad is er wel één. Ook in Heemstede, bij het zwembad. Je kunt er zelf spullen verkopen, die je niet meer nodig hebt en je kunt zelf goedkoop van alles kopen. Ook als je geen spullen te verkopen hebt, kun je proberen geld te verdienen! Bak speciale koekjes (misschien uit het land waar je vandaan komt) en verkoop ze! Of kun je muziek maken op een instrument? Ga op de vrijmarkt staan en zet een bakje voor je op de grond, waar mensen geld in kunnen doen.
Tenminste…. als ze je muziek mooi vinden. Het is vooral een feestdag en de vrijmarkt is een plek om mensen te ontmoeten. DOEN!

23 april

Het mag weer!! Jarenlang kwamen mensen van over de hele wereld speciaal naar Nederland in deze tijd van het jaar om het bloemencorso te kunnen zien. Meestal gecombineerd met een bezoekje aan de Keukenhof.
Voor de bollenboeren zijn de bollen het belangrijkste. Klinkt gek, maar de bloemen zijn deels bijzaak. Omdat de bloemen in deze tijd verwijderd moeten worden van de bollen is bedacht ze niet meteen weg te gooien, maar te gebruiken voor een corso. Binnenkort zal alle kleur weer weg zijn van de velden. Geniet ervan! Fiets of wandel langs de bollenvelden.
En wat nou zo mooi is aan in Heemstede wonen, naast nog veel meer andere dingen natuurlijk, je kunt waarschijnlijk vanaf je huis gewoon lopen naar een plekje langs de route van het corso om te kijken naar deze feestelijke optocht.
 Hieronder staat het gedeelte van de route door Heemstede met de tijden erbij.
Je kunt zondag nog de hele dag gaan kijken in Haarlem. Daar staan de wagens. En behalve kijken…. Vergeet niet te ruiken!
Herenweg – Prinsenlaan.                                19.40
 Ingang Groenendaal – MUZIEK INTREDE.    19.57
 Stoplicht Rijnlaan.                                            20.06
Herenweg – Van Merlenlaan.                          20.13
Van Merlenlaan – Raadhuisstraat.                  20.26
Binnenweg – Zandvaartkade (centrum)        20.34
 Julianalaan.                                                        20.40
 Spaarnezichtlaan.                                            20.44
 Binnenweg – Lanckhorstlaan.                        20.49
 Lanckhorstlaan – Herenweg (N208)              20.56

Uitkomst Gemeenteraadsverkiezing 2022 in Heemstede

Op 14, 15 en 16 maart zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraden gehouden. Ook in Heemstede konden alle inwoners van 18 jaar en ouder naar de stembus. In Nederland is het niet verplicht om te gaan stemmen, dus er zijn ook mensen die niet gaan stemmen. In Heemstede heeft ruim 63% gebruik gemaakt van dit recht. Dat is iets minder dan de 65,6% in 2018 maar wel veel meer dan het gemiddelde in Nederland. Omdat in de grote steden minder dan de helft van de mensen niet is gaan stemmen, lag het gemiddelde in Nederland op ongeveer 50%. Dat is jammer omdat de stem van de mensen die thuis zijn gebleven, verloren zijn gegaan en zij dus geen invloed hebben op het beleid in de gemeenten.

In Heemstede deden 7 partijen mee aan de verkiezingen en één van die partijen (SamenSterkHeemstede) kreeg niet voldoende stemmen voor een zetel in de gemeenteraad. De andere zes partijen zaten ook sinds 2018 in de gemeenteraad. Heemsteeds Burger Belang (HBB), Groen Links en de Partij van de Arbeid leverden toen ieder een wethouder en vormden dus het College. Bij de verkiezingen verloor HBB twee zetels (tot 5), terwijl de PvdA er één won (tot 2) en Groen Links gelijk bleef (op 3). Daardoor kwamen deze drie partijen samen op 10 zetels en dat is een zetel te weinig voor de meerderheid (in een gemeenteraad van 21 zetels). De oppositie van VVD, D’66 en CDA won gezamenlijk één zetel (door winst van D’66) en heeft gezamenlijk een meerderheid van 11 zetels. Het is daarom afwachten hoe de onderhandelingen voor een nieuw college gaan verlopen. Hoewel HBB en VVD evenveel zetels hebben, heeft de VVD wat meer stemmen gekregen en zal deze partij het initiatief bij de onderhandelingen nemen. En dan ligt het er maar aan of er met andere partijen voldoende overeenstemming kan worden bereikt over een collegeprogramma.

Uitslag in zetels

2018                    2022

HBB                                                   7                          5

VVD                                                   5                          5

D’66                                                  3                          4

Groen Links                                     3                          3

CDA                                                   2                          2

PvdA                                                 1                          2

Gemeenteraadsverkiezingen in maart

In maart zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. In Heemstede kunnen de inwoners maar liefst op 3 dagen (14, 15 en 16 maart) naar de stembus. De stembussen zijn open van ’s morgens 7.30u tot ’s avonds 21.00u. De uitslag wordt bekend gemaakt op 16 maart. Iedereen heeft dus ruim de mogelijkheid om te gaan stemmen. Je stemt op één van de kandidaten van een politieke partij. In Heemstede doen 7 partijen mee aan de verkiezingen: Het Heemsteeds Burger Belang (HBB), De Vereniging voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D’66), GroenLinks (GL), Het Christen Democratisch Appèl (CDA), De Partij van de Arbeid (PvdA) en SamenSterkHeemstede (SSH). Alle partijen hebben hun eigen ideeën om het leven in Heemstsede aangenamer te maken. Je kunt de partij uitkiezen, waar het meeste mee eens bent. Om je een idee te geven kun je de Verkiezingskrant (https://www.heemstede.nl/verkiezingen/krant) bekijken. Daar staan alle partijen in met hun programma en er is ook een pagina waarin alle standpunten kort en handig naast elkaar staan.
Na de verkiezingen is de gemeenteraad van 21 raadsleden bekend. Dan weten we ook welke partij de meeste raadsleden in de gemeenteraad hebben. Dan gaan de gemeenteraadsleden met elkaar praten en kijken ze met wie ze het beste kunnen samenwerken. Zo ontstaat een groep van partijen, die het college (zeg maar de regering) van Heemstede gaat worden voor de komende vier jaar. Deze partijen leveren de wethouders (vergelijkbaar met ministers). Samen met de burgemeester vormen zij het College van Burgemeester en Wethouders. De partijen die de wethouders leveren schrijven samen een coalitieakkoord: daarin staan de plannen die zij de komende vier jaar willen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van een maximumsnelheid in de bebouwde kom, een ringweg rond Heemstede, meer betaalbare woningen voor woningzoekenden en het behoud van veel bomen in Heemstede. Dat zijn allemaal plannen, die in de verschillende partijprogramma’s staan.
Ga dus stemmen in maart en kies voor de partij die voor jou het beste programma heeft.

Goed nieuws voor eindexamenkandidaten

Leerlingen die dit jaar centrale examens gaan afleggen hebben de afgelopen week het goede nieuws gehoord. De examenregels zijn net zoals vorig jaar dit jaar ook versoepeld. Door de lockdowns en andere gevolgen van de coronapandemie is dit schooljaar ook anders dan “normaal” geweest. Examenleerlingen hebben dit jaar en het jaar daarvoor veel te maken gehad met thuisonderwijs, daarom is door de (nieuwe) minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, besloten dat examenkandidaten ook dit jaar een vak mogen schrappen. Dit vak mag echter geen kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn. Dit is de zogeheten “Duimregeling”: het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag. Zoals al eerder werd bekend gemaakt, hebben examenleerlingen daarnaast ook recht op een extra herkansing, dus in totaal twee herkansingen in plaats van één. En er komt een extra tijdvak, zodat leerlingen hun examens kunnen spreiden over twee tijdvakken. Voor het vmbo geldt er nog een wijziging in de toetsing voor het profielvak. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De minister roept leerlingen echter op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

We wensen alle examenkandidaten alvast heel veel succes met de voorbereidingen!

Bron: www.ad.nl

Valentijnsdag 2022

Het is alweer februari en in februari hebben we natuurlijk weer een speciale dag, namelijk Valentijnsdag. Het valt op maandag 14 februari. Valentijnsdag staat in het teken van liefde, het is de dag waarop geliefden elkaar verrassen met cadeautjes, bloemen, kaarten etc.  De oorsprong van Valentijnsdag ligt in de derde eeuw en is vernoemd naar de priester Sint Valentijn uit Rome. Volgens sommige bronnen bestond er in de tijd van Sint Valentijn een keizerlijke wet die het soldaten verbood om te trouwen. Valentijn vond dat de liefde altijd alles overwint, daarom zou hij in geheim soldaten hebben gehuwd. Toen keizer Claudius II (267-270) dat ontdekte werd Valentijn op 14 februari onthoofd. Over de authenticiteit van dit verhaal is weinig bekend, daarom denken sommigen dat dit verhaal later verzonnen is. Niettemin is Valentijnsdag de laatste jaren wereldwijd heel populair geworden. En daarnaast ook steeds meer een commercieel succes. Bedrijven profiteren van deze feestdag door met speciale acties en kortingen te komen. Je kunt je geliefde verrassen door kaarten te kopen bij bijvoorbeeld Hallmark of kaartje2go. Rond deze tijd van het jaar is een hele collectie gewijd aan Valentijnsdag kaarten. Voor cadeaus kun je kijken bij drogisterijen zoals de Etos, Kruidvat, of Trekpleister, daar kun je voor een redelijke prijs een prima cadeau scoren.

Als je er nog een schepje bovenop wilt doen, kun je bij luxe winkels als Rituals, Douglas, ICI Paris XL etc. kijken. Mocht je nog inspiratie willen opdoen, kijk gewoon rond in de winkels: je vindt vast iets moois, veel succes!

Bron[1]: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/oorsprong-van-valentijnsdag

Droevig nieuws uit Heemstede

Op donderdag 6 januari ging er een bericht rond op sociale media dat een 17-jarige jongen genaamd Sam Hooftman uit Overveen vermist is. Sam kwam op de nacht van woensdag 5 januari na een feestje in Heemstede bij zijn vrienden, nooit thuis. Op sociale media werd het bericht van zijn vermissing veel gedeeld, zijn moeder en broer verzochten iedereen via het bericht uit te kijken naar Sam. Volgens zijn vrienden vertrok Sam rond 00:40 uit de woning aan de Leidsevaartweg bij station Heemstede-Aerdenhout naar zijn huis, maar kwam daar nooit aan. Op donderdag 6 januari, de dag na zijn vermissing werd er zowel door de politie als zijn vrienden, dierbaren, buurtbewoners en vrijwilligers die via de oproep op sociale media zich aansloten bij de groep, gezocht naar Sam.

Op Vrijdag 7 januari werd er door de politie een lichaam gevonden in de Leidsevaart. Dan kwam het hartverscheurende nieuws naar buiten: het gaat helaas om de vermiste Sam. Uit het onderzoek van de politie bleek dat Sam die nacht langs de Leidsevaart had gefietst en is door een noodlottig ongeval te water geraakt en verdronken. De dood van Sam maakte veel los in Nederland, maar vooral in de omgeving waar hij woonde en waar zijn lichaam was gevonden. Er ontstond een bloemenzee langs de Leidsevaart waar Sam te water was geraakt. Ook werd er een petitie gestaart door iemand die bij de Leidsevaart woont, om lange hekken te plaatsen langs de Leidsevaart te zetten om zo de weg veiliger te maken. Deze petitie is inmiddels meer dan 25.000 keer getekend.

Vorige week woensdag werd er een herdenkingstocht gehouden ter nagedachtenis aan Sam. Er liepen honderden mensen mee. We wensen als platform de familie, vrienden en iedereen die Sam liefhad, heel veel sterkte toe!

P.S. De petitie is nog actief en kan getekend worden door op de volgende link te klikken:

https://bit.ly/33ELvMB

 

 

 

Corona blijft ook in 2022!

Het nieuwe jaar – 2022 – is begonnen en de redactie van Welkom Heemstede, Platform voor integratie wenst alle lezers een voorspoedig en vooral een gezond jaar.

We zullen er allemaal opnieuw veel aan moeten doen om gezond te blijven en misschien zelfs wel meer dan in 2020 en 2021. Het is moeilijk voor te stellen dat de coronapandemie nu al twee jaar duurt. Sinds kort is er zelfs een nieuwe virussoort – Omikron – gekomen, die nog veel besmettelijker is dan de vorige varianten.

Het is daarom nog belangrijker dat mensen zich laten vaccineren. De kans dat je (ernstig) ziek wordt is dan kleiner en als je dan toch nog ziek wordt is het meestal minder ernstig en hoef je haast nooit naar het ziekenhuis. Het is waar dat de bescherming door het vaccin na enige tijd minder wordt en daarom adviseert de gezondheidsraad (een groep hele goede artsen) om een “booster” te nemen. Dat is heel belangrijk, zeker nu het aantal besmettingen door Omikron heel sterk stijgt. Op 7 januari zijn zelfs 25.000 mensen in Nederland opnieuw besmet. Hoewel de ziekteverschijnselen minder erg zijn dan bij vorige varianten, zullen bij deze grote aantallen toch ook weer veel mensen in het ziekenhuis terecht komen.

Sommige mensen in Nederland – en ook in andere landen –zeggen dat vaccineren niet nodig is of zelfs onzin is. De meeste deskundigen vinden het echter wel belangrijk en nuttig. Als je het zelf niet vertrouwt, ga er dan met je huisarts over praten. Hij of zij kan je alle informatie geven en heeft het beste met je voor. Laten we voorzichtig zijn en naar elkaar omkijken. Blijf gezond, dan wordt 2022 hopelijk toch een mooi jaar.

 

 

 

 

Nederland nu in een echte lockdown

Sinds kort is de angst voor het Omicron-virus sterk toegenomen. Het virus verspreidt zich heel snel. In Amsterdam heeft het binnen drie weken het deltavirus sterk verdreven van 5% van de besmettingen tot 35%. De ervaringen in andere landen leren dat deze verdrijving snel verder oploopt tot in de buurt van de 100%. Zelfs als de ziekteverschijnselen van dit virus minder erg zijn (wat nog niet zeker is) zullen dan nog steeds heel veel mensen in het ziekenhuis terecht komen. Om besmetting tegen te gaan heeft de Nederlandse regering op 18 december een zwaardere lockdown afgekondigd. Horeca en niet-belangrijke winkels moeten gesloten blijven tot 14 januari. Supermarkten, apotheken, drogisterijen, voedsel en kledingbanken en tankstations mogen open blijven tot 20.00u. Voor een volledig overzicht zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ .

Scholen zijn gesloten tot en met 9 januari. Dat geldt voor basisscholen, middelbare scholen en het hoger en universitair onderwijs. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken, tenzij dat niet mogelijk is.

Alle binnensportlocaties zijn gesloten. Alle buitensport is wel toegestaan van 05.00u tot 17.00u.

Topsport en zwemlessen voor A-, B-, en C-diploma’s zijn wel toegestaan. Evenementen zijn niet toegestaan.

Hopelijk wordt het Omicron-virus met deze maatregelen bedwongen. Zo niet dan zal de lockdown nog langer duren.