Nieuwe tijdelijke woningen voor statushouders

Op het parkeerterrein bij zwembad Groenendaal aan de Sportparklaan heeft de gemeente Heemstede eind juli 23 containerwoningen laten plaatsen. Deze woningen zijn tijdelijk (maximaal 9 maanden) en bestemd voor alleenstaande statushouders. Zo hoopt Heemstede een bijdrage te leveren aan het verminderen van de spanningen in het AZC in Ter Apel. Daar moeten asielzoekers, die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, te lang blijven zitten. Daardoor is er te weinig ruimte in het AZC en dat leidt tot grote problemen.

In de containerwoningen vinden 15 jonge alleenstaande statushouders onderdak en een bed totdat er permanente woonruimte voor hen is gevonden. Samen hebben ze ook nog een woning, die als ontmoetingsplek dient. Daarnaast kunnen 7 alleenstaande jonge Heemsteedse jongeren (onder 27 jaar) in aanmerking komen voor de resterende containerwoningen. Het is de bedoeling dat zij een rol spelen bij de integratie van de statushouders en hen wegwijs maken in Heemstede en de Heemsteedse samenleving. Dat zal hen ongeveer 4 uur in de week kosten.

De statushouders zullen binnen drie weken starten met een introductieprogramma van zes weken, waarin ze naast de Nederlandse taal informatie krijgen over onder meer gezondheid werk en scholing. Daarna zal per individu worden bepaald welk inburgeringstraject ze gaan volgen.

Vluchtelingenwerk zal elke maandagochtend spreekuur houden in een van de containerwoningen op Sportparklaan 16.