Goed nieuws voor eindexamenkandidaten

Leerlingen die dit jaar centrale examens gaan afleggen hebben de afgelopen week het goede nieuws gehoord. De examenregels zijn net zoals vorig jaar dit jaar ook versoepeld. Door de lockdowns en andere gevolgen van de coronapandemie is dit schooljaar ook anders dan “normaal” geweest. Examenleerlingen hebben dit jaar en het jaar daarvoor veel te maken gehad met thuisonderwijs, daarom is door de (nieuwe) minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma, besloten dat examenkandidaten ook dit jaar een vak mogen schrappen. Dit vak mag echter geen kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde) zijn. Dit is de zogeheten “Duimregeling”: het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag. Zoals al eerder werd bekend gemaakt, hebben examenleerlingen daarnaast ook recht op een extra herkansing, dus in totaal twee herkansingen in plaats van één. En er komt een extra tijdvak, zodat leerlingen hun examens kunnen spreiden over twee tijdvakken. Voor het vmbo geldt er nog een wijziging in de toetsing voor het profielvak. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De minister roept leerlingen echter op om het wegstrepen alleen in te zetten als het echt nodig is. “Het is belangrijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgopleiding en al je vakken te halen. Als uit je cijferlijst blijkt dat het toch niet allemaal gelukt is, dan krijg je net als vorig jaar de mogelijkheid van deze regeling gebruik te maken.”

We wensen alle examenkandidaten alvast heel veel succes met de voorbereidingen!

Bron: www.ad.nl