Gemeenteraadsverkiezingen in maart

In maart zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. In Heemstede kunnen de inwoners maar liefst op 3 dagen (14, 15 en 16 maart) naar de stembus. De stembussen zijn open van ’s morgens 7.30u tot ’s avonds 21.00u. De uitslag wordt bekend gemaakt op 16 maart. Iedereen heeft dus ruim de mogelijkheid om te gaan stemmen. Je stemt op één van de kandidaten van een politieke partij. In Heemstede doen 7 partijen mee aan de verkiezingen: Het Heemsteeds Burger Belang (HBB), De Vereniging voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D’66), GroenLinks (GL), Het Christen Democratisch Appèl (CDA), De Partij van de Arbeid (PvdA) en SamenSterkHeemstede (SSH). Alle partijen hebben hun eigen ideeën om het leven in Heemstsede aangenamer te maken. Je kunt de partij uitkiezen, waar het meeste mee eens bent. Om je een idee te geven kun je de Verkiezingskrant (https://www.heemstede.nl/verkiezingen/krant) bekijken. Daar staan alle partijen in met hun programma en er is ook een pagina waarin alle standpunten kort en handig naast elkaar staan.
Na de verkiezingen is de gemeenteraad van 21 raadsleden bekend. Dan weten we ook welke partij de meeste raadsleden in de gemeenteraad hebben. Dan gaan de gemeenteraadsleden met elkaar praten en kijken ze met wie ze het beste kunnen samenwerken. Zo ontstaat een groep van partijen, die het college (zeg maar de regering) van Heemstede gaat worden voor de komende vier jaar. Deze partijen leveren de wethouders (vergelijkbaar met ministers). Samen met de burgemeester vormen zij het College van Burgemeester en Wethouders. De partijen die de wethouders leveren schrijven samen een coalitieakkoord: daarin staan de plannen die zij de komende vier jaar willen uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van een maximumsnelheid in de bebouwde kom, een ringweg rond Heemstede, meer betaalbare woningen voor woningzoekenden en het behoud van veel bomen in Heemstede. Dat zijn allemaal plannen, die in de verschillende partijprogramma’s staan.
Ga dus stemmen in maart en kies voor de partij die voor jou het beste programma heeft.